מיינו לפי:

איזה צמח

  מידת הצמח

   עוצמת אור

    דשן הבית

    29 ₪

    תערובת בארק וקוקוס

    8 ₪

    אבני טוף

    8 ₪

    פרלייט

    8 ₪