15%
    12345333333333336  1000 × 1000px  סנסיווריה | Sansevieria | snake plant HOYA | משתלה אינטרנטית | צמחי בית סנסיווריה | Sansevieria | snake plant HOYA | משתלה אינטרנטית | צמחי בית

סנסיווריה מגוונת

31 ₪ 36 ₪
15%
חלבלוב-טריגונה-רוברה | euphorbia trigona rubra care | משלוח צמחי בית | משתלה אינטרנטית | צמח למרפסת | צמח לבית חלבלוב-טריגונה-רוברה | euphorbia trigona rubra care | משלוח צמחי בית | משתלה אינטרנטית | צמח למרפסת | צמח לבית

חלבלוב רוברה

67 ₪ 79 ₪
15%
הוורטייה זברה הוורטייה זברה

הוורטייה זברה

30 ₪ 35 ₪
15%
מיקס סוקולנטים מיקס סוקולנטים

מיקס סוקולנטים

16 ₪ 19 ₪
15%
 ניצנית | Kalanchoe  | HOYA | ho-ya | משתלה אינטרנטית | צמחי בית | עד הבית | פריחת הצמח | משלוח צמחי בית | משתלה עד הבית | plant on it | let neta your plants ניצנית

ניצנית

21 ₪ 25 ₪
15%
 HOYA משלוחי צמחים- אלוורה רפואית- הויה Aloe Vera   משתלה אינטרנטית | צמחי בית | עד הבית | פריחת הצמח | משלוח צמחי בית | משתלה עד הבית | plant on it | let neta your plants  HOYA משלוחי צמחים- אלוורה רפואית- הויה Aloe Vera   משתלה אינטרנטית | צמחי בית | עד הבית | פריחת הצמח | משלוח צמחי בית | משתלה עד הבית | plant on it | let neta your plants

אלוורה רפואית

50 ₪ 59 ₪