מיינו לפי:

איזה צמח

    מידת הצמח

      עוצמת אור