מיינו לפי:

איזה צמח

    מידת הצמח

    עוצמת אור