HOYA | plant nursery in tel aviv | משלוח צמחים | רקפת | פקעות חורף | משלוח צמחים עד הבית | משתלה אינטרנטיץ | משלוח אונליין | Cyclamen
HOYA | plant nursery in tel aviv | משלוח צמחים | רקפת | פקעות חורף | משלוח צמחים עד הבית | משתלה אינטרנטיץ | משלוח אונליין | Cyclamen
HOYA | plant nursery in tel aviv | משלוח צמחים | רקפת | פקעות חורף | משלוח צמחים עד הבית | משתלה אינטרנטיץ | משלוח אונליין | Cyclamen
HOYA | plant nursery in tel aviv | משלוח צמחים | רקפת | פקעות חורף | משלוח צמחים עד הבית | משתלה אינטרנטיץ | משלוח אונליין | Cyclamen
HOYA | plant nursery in tel aviv | משלוח צמחים | רקפת | פקעות חורף | משלוח צמחים עד הבית | משתלה אינטרנטיץ | משלוח אונליין | Cyclamen
HOYA | plant nursery in tel aviv | משלוח צמחים | רקפת | פקעות חורף | משלוח צמחים עד הבית | משתלה אינטרנטיץ | משלוח אונליין | Cyclamen
HOYA | plant nursery in tel aviv | משלוח צמחים | רקפת | פקעות חורף | משלוח צמחים עד הבית | משתלה אינטרנטיץ | משלוח אונליין | Cyclamen
HOYA | plant nursery in tel aviv | משלוח צמחים | רקפת | פקעות חורף | משלוח צמחים עד הבית | משתלה אינטרנטיץ | משלוח אונליין | Cyclamen
HOYA | plant nursery in tel aviv | משלוח צמחים | רקפת | פקעות חורף | משלוח צמחים עד הבית | משתלה אינטרנטיץ | משלוח אונליין | Cyclamen
HOYA | plant nursery in tel aviv | משלוח צמחים | רקפת | פקעות חורף | משלוח צמחים עד הבית | משתלה אינטרנטיץ | משלוח אונליין | Cyclamen
HOYA | plant nursery in tel aviv | משלוח צמחים | רקפת | פקעות חורף | משלוח צמחים עד הבית | משתלה אינטרנטיץ | משלוח אונליין | Cyclamen
HOYA | plant nursery in tel aviv | משלוח צמחים | רקפת | פקעות חורף | משלוח צמחים עד הבית | משתלה אינטרנטיץ | משלוח אונליין | Cyclamen
HOYA | plant nursery in tel aviv | משלוח צמחים | רקפת | פקעות חורף | משלוח צמחים עד הבית | משתלה אינטרנטיץ | משלוח אונליין | Cyclamen
תכף ישוב

  רקפת

  42 ₪
  פקעת החורף האהובה בישראל היא הרקפת.
  הרקפת נפוצה מאד בארצנו, היא פורחת בכל האזור הים
  תיכוני ומסתדרת נהדר – בצל ובשמש.
  הרקפת היא בעלת עלים ירוקים בשרניים, עם פריחה מגוונת ומהפנטת.
  עוצמת אור: בינונית עד גבוהה ואף שמש ישירה!
  מתי להשקות: חשוב לשמור על האדמה לחה כל הזמן.

  מידות הצמח:
  M: גובה 20-30 ס"מ

  *צבע הפריחה משתנה בהתאם למלאי