HOYA | הויה | הזמנת צמחים בית בקליק | משלוחים באיזור במרכז | דקל שפ׳ריצי |כמידוראה זייפריץ | חמדוריה זייפריץ | חמדוריאה סיפריצ
HOYA | הויה | הזמנת צמחים בית בקליק | משלוחים באיזור במרכז | דקל שפ׳ריצי |כמידוראה זייפריץ | חמדוריה זייפריץ | חמדוריאה סיפריצ
HOYA | הויה | הזמנת צמחים בית בקליק | משלוחים באיזור במרכז | דקל שפ׳ריצי |כמידוראה זייפריץ | חמדוריה זייפריץ | חמדוריאה סיפריצ
HOYA | הויה | הזמנת צמחים בית בקליק | משלוחים באיזור במרכז | דקל שפ׳ריצי |כמידוראה זייפריץ | חמדוריה זייפריץ | חמדוריאה סיפריצ
HOYA | הויה | הזמנת צמחים בית בקליק | משלוחים באיזור במרכז | דקל שפ׳ריצי |כמידוראה זייפריץ | חמדוריה זייפריץ | חמדוריאה סיפריצ
HOYA | הויה | הזמנת צמחים בית בקליק | משלוחים באיזור במרכז | דקל שפ׳ריצי |כמידוראה זייפריץ | חמדוריה זייפריץ | חמדוריאה סיפריצ
HOYA | הויה | הזמנת צמחים בית בקליק | משלוחים באיזור במרכז | דקל שפ׳ריצי |כמידוראה זייפריץ | חמדוריה זייפריץ | חמדוריאה סיפריצ
HOYA | הויה | הזמנת צמחים בית בקליק | משלוחים באיזור במרכז | דקל שפ׳ריצי |כמידוראה זייפריץ | חמדוריה זייפריץ | חמדוריאה סיפריצ
HOYA | הויה | הזמנת צמחים בית בקליק | משלוחים באיזור במרכז | דקל שפ׳ריצי |כמידוראה זייפריץ | חמדוריה זייפריץ | חמדוריאה סיפריצ
HOYA | הויה | הזמנת צמחים בית בקליק | משלוחים באיזור במרכז | דקל שפ׳ריצי |כמידוראה זייפריץ | חמדוריה זייפריץ | חמדוריאה סיפריצ
HOYA | הויה | הזמנת צמחים בית בקליק | משלוחים באיזור במרכז | דקל שפ׳ריצי |כמידוראה זייפריץ | חמדוריה זייפריץ | חמדוריאה סיפריצ
HOYA | הויה | הזמנת צמחים בית בקליק | משלוחים באיזור במרכז | דקל שפ׳ריצי |כמידוראה זייפריץ | חמדוריה זייפריץ | חמדוריאה סיפריצ
HOYA | הויה | הזמנת צמחים בית בקליק | משלוחים באיזור במרכז | דקל שפ׳ריצי |כמידוראה זייפריץ | חמדוריה זייפריץ | חמדוריאה סיפריצ
דקל במבוק שפריצי
דקל במבוק שפריצי
דקל במבוק שפריצי
תכף ישוב

  דקל במבוק שפריצי

  160 ₪
  הוא מרשים ואלגנטי, דקל עם עלים רחבים
  וגדולים שהופך כל פינה לג׳ונגל של ממש!
  קל מאוד לגידול ומומלץ מאוד למשרדים.
  עוצמת אור: בנונית עד גבוהה. לא שמש ישירה!
  מתי להשקות: כשהשכבה העליונה של האדמה מתייבשת

  מידות הצמח:
  XL: גובה 60-90 ס"מ