דפנבכיה קמילה

החל מ- 39 ₪

מרנטה

החל מ- 59 ₪

דרצנה לימונית

החל מ- 75 ₪

בגוניה מאזה

החל מ- 75 ₪

ירקה

69 ₪

פיקוס גומי מגוון

החל מ- 35 ₪

סנסיווריה מגוונת

החל מ- 39 ₪

מונסטרה אדנסוני

החל מ- 49 ₪

דרצנה גולדן קוסט

החל מ- 54 ₪

פיקטוס כסוף

החל מ- 45 ₪

מונסטרה נאה

החל מ- 45 ₪

ספטיפיליום

החל מ- 75 ₪

שרך קרן אייל

החל מ- 65 ₪