שרך בוסטון

החל מ- 62 ₪

מרנטה למון ליים

החל מ- 59 ₪

שרך קרן אייל

החל מ- 65 ₪

דקל אריקה

החל מ- 68 ₪

פפרומיה מגניפוליה

החל מ- 59 ₪

קלתאה אורנטה

החל מ- 59 ₪

בת שבע קרימסון

החל מ- 30 ₪

אפיפיליום זיג זג

69 ₪

בת שבע גרסיליס

החל מ- 90 ₪

קלתאה אינסיגניס

החל מ- 59 ₪

קלתאה מקוויאנה

החל מ- 59 ₪

בת שבע טריוקלר

החל מ- 30 ₪

פפרומיה מגנפוליה מגוונת

החל מ- 35 ₪

שרך שערות שולמית

החל מ- 50 ₪