צמחי בית

פיקוס גומי בליז

החל מ- 105 ₪

סנסיווריה מגוונת

החל מ- 120 ₪

סנסיווריה גלילית

החל מ- 130 ₪

פיקוס כינורי

החל מ- 139 ₪

מונסטרה נאה

החל מ- 166 ₪

דקל אריקה

החל מ- 150 ₪