אדמת תערובת לצמחי בית
אדמת תערובת לצמחי בית
אדמת תערובת לצמחי בית
תכף ישוב

    אדמת תערובת לצמחי בית

    15 ₪ 18 ₪

    אדמת תערובת אידיאלית לשתילת צמחי בית

    אנו ממליצים לשלב עם האדמה פרלייט ו/ או בארק

    #מוגבל לעד 2 יח׳ למשלוח